Get Adobe Flash player

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์