Get Adobe Flash player

ทางโรงเรียนยอแซฟจัดกิจกรรมวิชาการสัญจร ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดเพชรบุรี